Práškové lakovanie
Práškové plasty sú stále populárnejší spôsob povrchových úprav. Princípom tejto technológie je nanesenie vrstvy prášku (obvykle na báze živice), ktorý sa zahriatim na taviacu teplotu roztaví a prilnek povrchu predmetu. Po schladnutí vzniká súvislá vrstva, ktorej vlastnosti sú závislé na type použitého prášku.

Pre rôzne aplikácie máme k dispozícii široký sortiment práškov, ktoré vyhovujú pre celú radu aplikácií. Výhodou tejto technológie sú
minimálne straty pri nanášaní prášku, ktorý sa na upravovaný
diel uchytáva elektrostaticky v súvislej vrstve po celom povrchu predmetu a to i u tých s členitejším povrchom.
V prípade úletov je možné prášok jednoducho recyklovať.

Rozmery pece:
• dĺžka  - 3,7 m
• výška  - 1,9 m
• šírka - 1,79 m
Galéria
POZOR NOVINKA!
Copyright © 2009 - 2011 T-KOV. All rights reserved.
www.t­­-kov.sk
EN
D
PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE PIESKOVANIE